Szanowni Państwo!

21 września (poniedziałek) jest dniem uroczystości jubileuszowych wybitnego polskiego poety, pisarza, publicysty, uczonego Jarosława Marka Rymkiewicza. Uroczystości te odbywają się w Poznaniu, a ich organizatorami są: Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Poznaniu i Wydawnictwo ZYSK i Sp.

Na program uroczystości składają się dwa wydarzenia: konferencja naukowa poświęcona twórczości naszego Jubilata, która odbywa się w Bibliotece Raczyńskich oraz uroczystość jubileuszowa, która odbywa się na zamku w Kórniku.

Na oba te wydarzenia kulturalne zapraszamy przede wszystkim członków AKO i Towarzystwa, ale także wszystkich mieszkańców Poznania i Wielkopolski, dla których twórczość Jubilata i Jego uhonorowanie jest warte naszego zainteresowania. Oba spotkania mają charakter otwarty.

Poniżej załączamy programy obu spotkań, ich lokalizację i czas trwania.

Prof. Stanisław Mikołajczak – Przewodniczący AKO Poznań

PROGRAM KONFERENCJI W BIBLIOTECE RACZYŃSKICH:

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWEJ:

21 września, zamek w Kórniku (ul. Zamkowa 5),  godz. 17.00

 1. Powitanie Jubilata i gości  –  prof. prof. Tomasz Jasiński i Stanisław Mikołajczak.
 1. Syntetyczne przedstawienie osoby i twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza  –  prof. Andrzej Nowak.
 1. Prezentacja numerów monograficznych trzech czasopism: „Arcana” – prof. Andrzej Waśko,”Fronda LUX”

- p. Mateusz Matyszkowicz, „Topos” – p. Przemysław Dakowicz; wręczenie egzemplarzy Jubilatowi – będzie to

symboliczny hołd złożony przez ludzi kultury.

 1. Rozmowa z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem – p. prof. Maciej Urbanowski, p. Przemysław Dakowicz.
 1. Przemówienie prezydenckiego ministra, wręczenie listu od Prezydenta dr. Andrzeja Dudy – prawdopodobnie
 2. minister Wojciech Kolarski.
 1. Wręczenie Nagrody Reytana – p. Andrzej Ewert, Fundacja Obrony Wolności Słowa.
 1. Wręczenie Statuetki AKO „Pan Cogito” – prof. Stanisław Mikołajczak, prof. Wiesław Ratajczak, dr Tadeusz Zysk.
 1. Koncert słowno-muzyczny przygotowany przez AKO w Poznaniu; złożą się na niego wiersze Jubilata oraz utwory

z repertuaru klasycznego, instrumentalne i wokalne.

 1. Życzenia indywidualne.
 1. Poczęstunek, rozmowy.

_ _


Zaproszenie1