prof-andrzej-nowak-150x150

Wykład prof. Andrzeja Nowaka,  odbędzie się w Gdańsku w budynku Wydz. Nauk Społecznych UG w sali S208 dnia 16.10.2015 o godzinie 19.00. Tytuł wykładu: „Polska pamięć i polityka. Jak odbudować naszą wspólnotę i jej godne miejsce w Europie?”.