Poznań, 10 lutego 2016 r.

Oświadczenie
Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach, Gdańsku i Lublinie
w związku z listem otwartym do ministra Jarosława Gowina
Z uwagą obserwujemy aktywizację liberalnie-lewicowo nastawionej części środowiska akademickiego wobec zasadniczych zmian społeczno-politycznych inicjowanych przez obecną władzę i wspierającą ją większość społeczeństwa. Środowiska określające się jako liberalne utrudniały proces odradzania się demokratycznych zasad funkcjonowania życia publicznego w Polsce np. poprzez blokowanie reprywatyzacji, dekomunizacji i lustracji, przez milczącą akceptację aferalno-korupcyjnego związania uczestników życia politycznego i gospodarczego, wyprzedaż majątku narodowego. We wszystkich tych procesach brali udział członkowie PRL-owskich służb i ?resortowe dzieci?.
Nawiązując do niedawnego ?Listu otwartego do ministra nauki i szkolnictwa wyższego? stwierdzamy, że do standardów cywilizacyjnych należy rozróżnienie między rodzinną odpowiedzialnością zbiorową (prawną i sądową), a kształtowaniem idei, postaw, poglądów, wzorców zachowań i realizacją wspólnych interesów w środowiskach rodzinnych. Nie było i nie ma w demokratycznej Polsce tradycji ani zwyczaju ? nie mówiąc o systemie prawnym ? stosowania zasady karania rodziny za czyny jej członków. Takie działania były stosowane w Polsce za czasów komunistycznych, czego bogatą dokumentację przynoszą współczesne historyczne opracowania naukowe oraz liczne pamiętniki i wspomnienia osób szykanowanych w czasach PRL. W rezultacie dziesiątki tysięcy dzieci polskich patriotów pozbawiono możliwości uzyskania wykształcenia i normalnego, godnego życia. Żaden przedstawiciel obecnej władzy, również minister Jarosław Gowin, nie nawołuje do zachowań i działań powszechnych w czasach PRL.
Równie oczywistym elementem wiedzy socjologicznej jest wpływ środowiska rodzinnego, organizacyjnego, zawodowego na kształtowanie ideowych postaw, poglądów, wzorców zachowań oraz na interesy grupowe członków rodzin. Doskonale dokumentują to opracowania socjologiczne i historyczne, ale przede wszystkim powszechna znajomość dróg życiowych licznych członków komunistycznej nomenklatury, ostatnio znakomicie przedstawionych w publikacjach poświęconych ?resortowym dzieciom?. Wspólnota zagrożonych zmianami interesów środowisk, które wspierały poprzednią władzę, jest oczywista dla każdego uczciwego obserwatora życia publicznego. Ciągłość interesów grupowych ?resortowych dzieci? nie jest ? jak piszą sygnatariusze listu otwartego ? koncepcją, lecz rzeczywistością polskiego życia społecznego. Ponad dwadzieścia lat temu ta wspólnota interesów zablokowała dekomunizację i lustrację, niezwykle ważne procesy, które mogły oczyścić polskie życie publiczne (także naukowe) z dramatycznie szkodliwych elementów myślenia i działania systemu komunistycznego.
My, członkowie środowisk akademickich skupieni w Akademickich Klubach Obywatelskich uważamy, że w swej publicystycznej wypowiedzi minister Gowin zawarł treści całkowicie zrozumiałe i oczywiste. Jesteśmy przekonani, że polskie społeczeństwo trafnie odczyta, co jest walką o tracone uprzywilejowane pozycje, a co prawdziwą troską o odbudowę etosu polskiego życia publicznego.

OŚWIADCZENIE AKO w związku z listem otwartym do ministra Gowina - prośba o akceptację i podpisy

OŚWIADCZENIE AKO w związku z listem otwartym do ministra Gowina
- akceptację

[signature]

16 signatures

Podziel się

   


Ostatnie podpisy
16Mirosław Jodkodrlut 11, 2016
15Tomasz Wierzbadr hab. n.medlut 11, 2016
14Marek Adamiecprof. UG dr hab.lut 11, 2016
13Piotr Lampartdr hab. inż.lut 11, 2016
12Kapcia Jerzydr inż.lut 11, 2016
11Andrzej StepnowskiProf. Dr hab.lut 11, 2016
10Janusz Cieślińskiprof. dr hab. inż.lut 11, 2016
9Piotr CzaudernaProf. dr hab. med.lut 10, 2016
8Jerzy Głuchdr hab. inż. prof. nadzw. PGlut 10, 2016
7Wojciech Bartoszekprof. dr hab. inż.lut 10, 2016
6Bogusław Grabowskiprof. zw. dr hab.lut 10, 2016
5Lerch AndrzejProfesor sztuklut 10, 2016
4Michał Zagrabskilut 10, 2016
3Kowalczyk ZdzisławProf.drhab.inż.lut 10, 2016
2Jerzy Falandyszprof. dr hab.lut 10, 2016
1Henryk Lasotadr hab. inż.lut 10, 2016