Warszawa 24 marca 2017 r.

Środowiska skupione wokół Akademickich Klubów Obywatelskich
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego zauważyły wystąpienie w Sejmie Rzeczpospolitej Marszałka-Seniora,
dr. Kornela Morawieckiego. Zostało ono poświęcone moralnym i aksjologicznym aspektom działalności naukowej i dydaktycznej ludzi nauki. W pełni podzielamy zawarte w tym wystąpieniu oczekiwania wobec polskich uczonych.

 

Niechęć, brak odwagi lub nieumiejętność przyznania się do błędnego postępowania prowadzi do nieuczciwości w pracy naukowej i braku zaufania do wyników tej pracy i nie służy rozwojowi naszej Ojczyzny.

Nie można poszukiwać i głosić prawdy równocześnie się jej sprzeniewierzając.

Nie można unikać przyznania się przed samym sobą i społeczeństwem do postępowania niegodnego  nauczyciela akademickiego i naukowca.

 

Przynagleni zatem przez Marszałka-Seniora wzywamy wszystkich członków akademickiej wspólnoty do rzetelnej i krytycznej samooceny, żebyśmy byli godni nauczania i wychowywania młodzieży oraz cieszyli się zaufaniem społeczeństwa.

Przyjęcie i powszechna akceptacja takiej postawy jest wyjściowym warunkiem powodzenia reformy polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

 

W imieniu członków Akademickich Klubów Obywatelskich:

Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Przewodniczący AKO Poznań

Prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – Przewodniczący AKO Warszawa

Prof. dr hab. Ryszard Kantor – Przewodniczący AKO Kraków

Prof. dr hab. Michał Seweryński – Przewodniczący AKO Łódź

Prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – Przewodniczący AKO Katowice

Prof. dr hab. Piotr Czauderna – Przewodniczący AKO Gdańsk

Prof. dr hab. Waldemar  Paruch – Przewodniczący AKO Lublin

Prof. dr hab. Jacek Piszczek – Przewodniczący AKO Lublin

 

Oświadczenie popierające sejmowy apel Marszałka Seniora w sprawie nauki

pod adresem

http://ako.poznan.pl/7649/