Szanowna Pani Premier!

W związku z listem Pani Premier z dnia 21 stycznia 2016 do kibiców piłkarskich, w którym porusza Pani problem rzetelnej lustracji (?od początku istnienia Prawa i Sprawiedliwości głosimy postulat rzetelnej i realnej, a nie jedynie fasadowej lustracji?) oraz w związku z ujawnieniem przez spadkobierców gen. Czesława Kiszczaka tzw. „teczek Kiszczaka” zwracamy się do Pani Premier o jak najszybsze pełne odtajnienie i ujawnienie wszelkich możliwych materiałów zgromadzonych w Instytucie Pamięci Narodowej.
Pełna jawność uświadomi społeczeństwu skalę zagrożeń dla normalnego funkcjonowania i bezpieczeństwa państwa polskiego wynikających z realnej możliwości szantażowania przez obce służby i przez byłych pracowników peerelowskich służb specjalnych.  Deficyty transparentności  w życiu społecznym i politycznym III Rzeczypospolitej są stwierdzonym źródłem tych zagrożeń i kryzysów demokracji po roku 1989 i są jedną z głównych przyczyn patologii w elitach społeczeństwa i państwa.
Koniecznością jest natychmiastowe przeciwstawienie się tym patologiom – w szczególnym stopniu dotyczą one opiniotwórczych środowisk akademickich i dziennikarskich oraz środowisk politycznych i wymiaru sprawiedliwości.
Rzetelna i realna lustracja wskazana w liście Pani Premier pomoże gruntownie oczyścić polskie życie z mrocznego spadku po PRL i stworzyć normalne warunki rozwoju Ojczyzny.
Prosimy o przyjęcie wyrazów należnego szacunku.
W imieniu Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Łodzi, Katowicach, Gdańsku, Lublinie oraz Toruniu
prof. dr hab. inż. Artur H. Świergiel, Przewodniczący AKO Warszawa dr hab. Marek Kloss, AKO Warszawa prof. dr hab. Andrzej Kochański, AKO Warszawa dr hab. Maciej Stasiak, AKO Warszawa prof. dr hab.  Stanisław Mikołajczak, Przewodniczący AKO Poznań prof. dr hab. Ryszard Kantor, Przewodniczący AKO Kraków prof. dr hab. Bogusław Dopart, AKO Kraków dr Mirosław Boruta, sekretarz AKO Kraków
prof. dr hab. Michał Seweryński, senator RP, Przewodniczący AKO Łódź prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger, AKO Łódź prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień, Przewodniczący AKO Katowice, członek Narodowej Rady Rozwoju prof. dr hab. Piotr Stec, Opole, członek Zarządu AKO Katowice prof. dr hab. Piotr Czauderna, Przewodniczący AKO Gdańsk prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski, AKO Gdańsk prof. dr hab. Waldemar Paruch, Przewodniczący AKO Lublin prof. dr hab. Krystyna Trembicka, AKO Lublin oraz w imieniu Komitetu Założycielskiego AKO w Toruniu prof. dr hab. Wojciech Polak dr hab. Jacek Piszczek oraz członkowie Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Warszawie – załączona lista 84 nazwisk.

List_Premier_Szydlo

List

Popieram

[signature]

14 signatures

Podziel się

   

Ostatnie podpisy
14Tomasz Rakowskimar 07, 2016
13Jerzy Rokickimar 02, 2016
12Jerzy Falandyszmar 02, 2016
11Piotr Niwińskimar 01, 2016
10Janusz Cieślińskimar 01, 2016
9Roman Kaliszanprof. dr hab.mar 01, 2016
8Janina Śramkiewiczlut 29, 2016
7Andrzej Śramkiewiczlut 29, 2016
6Krzysztof Prusiklut 29, 2016
5Piotr Czaudernalut 29, 2016
4Lerch Andrzejlut 29, 2016
3Henryk Lasotalut 29, 2016
2Zdzisław KowalczykProf.dr hab. inż.lut 29, 2016
1Wojciech Bartoszeklut 29, 2016