Informacje  nt. I Pomorskiego Kongresu Pamięci Narodowej w Gdańsku pod adresem :