Apelujemy do wszystkich członków i sympatyków AKO w Gdańsku o o poparcie naszego kolegi i kandydata do Senatu RP, prof. Andrzeja Stepnowskiego.
header
Aby wpisać sie na listę Społecznego Komitetu Poparcia Prof. Andrzeja Stepnowskiego w wyborach do Senatu RP
należy:1. wejść na stronę www.andrzejstepnowski.pl
2. przejść na podstronę POPARCIE
3. kliknąć przycisk DOPISZ SIĘ
4. wpisać Imię i Nazwisko oraz opcjonalnie tytuł, funkcję i afiliację
5. kliknąć przycisk ZAPISZ