My, przedstawiciele środowiska naukowego i wychowawcy młodzieży mamy obowiązek zająć stanowisko w sprawie zachowania prawdy o Drugiej Wojnie Światowej, szczególnie w kontekście prób narzucenia nam nowej ? sprzecznej z faktami – interpretacji

Niezbitym historycznym faktem jest rozpoczęcie  II Wojny Światowej dnia 1 IX 1939 roku na Westerplatte. Niemcy napadły wówczas na Polskę. W Gdańsku przeciwstawili się temu Żołnierze Wojska Polskiego na polskim Westerplatte i obrońcy Poczty Polskiej.  Nie ma żadnej innej daty, ani żadnego innego miejsca na mapie świata, które lepiej dokumentowałoby tamto wydarzenie. Był to początek wojny, która opętała cały świat, ale przede wszystkim w niespotykanej dotąd skali wymierzyła cios w same podstawy człowieczeństwa. Świat odarty został z ziemskich zasad.

Genezą wojny były przedwojenne totalitaryzmy nazistowskich Niemiec i sowieckiej Rosji, fanatyzm Japonii oraz włoskich faszystów.  Bez nich bezmiar zbrodni II wojny nie sięgnąłby granic wyobraźni.

Koniec wojny z kolei, to exodus tych, co przetrwali, ale i radość budzącego się od nowa życia. To także bezsilność wobec podziału wojennych łupów, rozbiorów eksterminacji całych narodów. Wojna to także jej konsekwencje. Nasza polska historia jest tego żywym świadectwem. Rok 1945 nie był dla Polski końcem wojny i początkiem wolności, ale był początkiem nowego ? tym razem komunistycznego – zniewolenia.

Ważne jest, aby Muzeum tej rangi i o tak odpowiedzialnym przesłaniu pozwoliło odczytać i zapamiętać okrutne świadectwa tamtych dni. Jesteśmy tę pamięć winni wobec Konrada Guderskiego, Erwiny Barzychowskiej, Henryka Sucharskiego, Franciszka Dąbrowskiego, Stefana Starzyńskiego, Janusza Korczaka, Maksymiliana Kolbe, Witolda Pileckiego, Zygmunta Szendzielarza i wielu innych, także bezimiennych bohaterów. Jesteśmy to winni 6 milionom obywateli polskich, którzy zginęli w wojennej zawierusze, jesteśmy to winni ponad 70 milionom ofiar z całego świata. Bowiem koniec wojny to także pamięć, pamięć o ludzkim cierpieniu, niekiedy podłości, ale i o ludzkiej odwadze, pamięć służąca temu, aby te zdarzenia więcej się nie powtórzyły. Taki zresztą napis znajdował się niegdyś na Westerplatte.

Wiosną 2016 roku minister kultury i dziedzictwa narodowego podjął decyzję o połączeniu obu muzeów w Muzeum II Wojny Światowej z filią na Westerplatte. Nie jest to działanie likwidujące Muzeum II Wojny Światowej, a jedynie ubogacenie jego formuły. Ta decyzja była uzasadniona zarówno ze względów merytorycznych, jak i ze względów organizacyjnych.

Trzeba w tym miejscu podkreślić, iż odpowiedzialność za państwowe instytucje kultury spoczywa na – zmieniających się okresowo ? rządach Rzeczpospolitej Polskiej, nie zaś na prywatnym właścicielu czy zarządcy predestynowanym do podejmowania nieograniczonych decyzji. Niedostrzeganie tego faktu, insynuowanie katastrofy po połączeniu obu Muzeów wciąga zarówno pracowników Muzeum II Wojny Światowej, jak i opinię publiczną, w niepotrzebną i niemerytoryczną dyskusję opartą wyłącznie o domysły i negatywne emocje. Tymczasem, według naszej wiedzy, los Muzeum II Wojny Światowej i los pracowników Muzeum, nie był i nie jest w żadnym stopniu zagrożony.

Dlatego apelujemy do dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej, by poniechać działań podejmowanych w złej wierze, działań, w których pojawiają się wyraźne groźby prawne wobec tych, którzy zauważają konieczność zmian w scenariuszu ekspozycji. Postawa typu ?nie cofniemy się choć o przecinek? pozostaje odległa od dyskursu naukowego, wypełnionego wielością wizji, opinii i recenzji.

Do władz Gdańska apelujemy zaś, by nie szukać wokół idei upamiętnienia polskiego losu w czasie II wojny światowej kolejnego pola konfliktu politycznego z rządem.

Do darczyńców pamiątek do muzeum apelujemy, by nie ulegali fałszywej propagandzie o chęci likwidacji muzeum przez nowy rząd.

Zwracamy się z prośbą do Was wszystkich, którzy deklarujecie zaangażowanie i poparcie dla tego dzieła, nie umniejszajcie wagi jego przesłania. Świadectwa tamtych dni nie plączcie z niepotrzebnymi animozjami, z obroną Muzeum, którego nikt nie chce zniszczyć, z doraźną polityką i grą  organizatorów niepotrzebnych wieców.

Niech to Muzeum będzie ? w polskim Gdańsku ? wiarygodnym. Niech będzie wskazaniem, jakich granicy ludziom przekraczać nie wolno !

Być może więc wystawę stałą  Muzeum II Wojny Światowej – już dzisiaj w znakomitej większości prawdziwą i wstrząsającą – należałoby dopełnić o przesłanie Westerplatte, które tak dobitnie przywołał Święty Jan Paweł II:  ?Każdy z Was, młodzi Przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszna sprawę, o którą nie można  nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych?.

Dlatego apelujemy o powściągnięcie  emocji i zakończenie sztucznie wywołanego politycznego konfliktu  o  muzea, by odwiedzający Gdańsk  mogli poznać niezwykłość polskiego doświadczenia w czasie II wojny światowej, zarówno w muzeum dedykowanym temu okresowi, jak i na powszechnie znanym i kojarzonym w Polsce i świecie półwyspie Westerplatte.

 

Prof. dr hab. med. Piotr Czauderna ? Przewodniczący AKO Gdańsk

Prof. dr hab. inż. Artur Świergiel ? Przewodniczący AKO Warszawa

Prof. dr hab. Ryszard Kantor ? Przewodniczący AKO Kraków

Prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień ? Przewodniczący AKO Katowice

Prof. dr hab. Waldemar Paruch ? Przewodniczący AKO Lublin

Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak ? Przewodniczący AKO Poznań

Prof. dr hab. Michał Seweryński ? Przewodniczący AKO Łódź

Prof. dr hab. Jacek Piszczek ? Przewodniczący AKO Toruń

 

 

APEL AKADEMICKIEGO KLUBU OBYWATELSKIEGO w sprawie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Popieram APEL AKADEMICKIEGO KLUBU OBYWATELSKIEGO
w sprawie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

[signature]

234 signatures

Podziel się

   


Ostatnie podpisy
234Anna Zwierzewskamgr inż. arch.paź 22, 2017
233Lucja Nakoniecznadr inz.cze 21, 2017
232Antoni Stryjewskimar 29, 2017
231Barbara Wysockadr hab.mar 07, 2017
230Beata Janke KlimaszewskaWarszawa, b.kierownik oddzialu w Instytucie Psychiatrii i Neurologiimar 06, 2017
229Danuta Gabrys-BarkerProf. dr hab.mar 06, 2017
228Maria Wielochdrmar 05, 2017
227Stanisław Waluśdr hab. inż.mar 05, 2017
226Zenon J. PudlowskiProf. Dr Dr hc mult. Melbourne, Australia - AKO Katowicemar 05, 2017
225JANINA ZAPOLSKAMGR INŻ.mar 03, 2017
224Edward B. Balewskiekonomista Gdyniamar 02, 2017
223Adam Choińskiprof. dr hab.lut 24, 2017
222Ewa BorkowskaGliwicelut 23, 2017
221Bogumiła Leńskamgr sztukilut 23, 2017
220Elżbieta Grabowskaprawnik lut 23, 2017
219Anna Kowalewskamgr mgrlut 23, 2017
218Krystyna Tolstylut 23, 2017
217Katarzyna Sarnowskamgrlut 23, 2017
216Andrzej Spychałamgr inż.lut 23, 2017
215Marek Cabajlut 22, 2017
214Janina Betgermgr inżlut 22, 2017
213IRENEUSZ DAROWSKIBRAKlut 22, 2017
212Jan Kotowiczmgr inż.lut 22, 2017
211Jacek WojciechowskiInżynier mechanik okrętowy lut 22, 2017
210Agnieszka Tomasiakmgrlut 22, 2017
209Elwira Stępień-Gregorczykmgr inż.lut 22, 2017
208Ryszard Piekartmgr inż.lut 22, 2017
207barbara coholiclut 22, 2017
206Barbara Ziołomgrlut 22, 2017
205Krzysztof Ziołodr inż.lut 22, 2017
204Krystyna Partuśmgrlut 22, 2017
203Piotr Jeglickimgrlut 22, 2017
202Elżbieta Kopećmgr inż.lut 22, 2017
201Zbigniew Litwiniak_lut 22, 2017
200Marek Radtkemgrlut 22, 2017
199Janina Jelonekmgrlut 22, 2017
198SWETLANA ZERLINGmagister satukilut 22, 2017
197Elzbieta Jasinska-Maedermagister sztuki/ PWST Warszawalut 22, 2017
196Tadeusz Hatalskiinż, kpt.ż.w.lut 22, 2017
195Roman FaliszekWola Rzędzińskalut 22, 2017
194Jacek Pastuszkomgr inż. lut 22, 2017
193Marek Ledóchowskimgrlut 22, 2017
192Irena Bartolikmagisterlut 22, 2017
191Pawel Ptakmgrlut 22, 2017
190Alicja KuczynskaLek.medlut 22, 2017
189Stanisław Dmochowskilut 22, 2017
188Bogusław Kramarczykmgr mechanikilut 22, 2017
187Krzysztof Adamskimgr inżlut 22, 2017
186Zbigniew Felendzerdr inż. lut 21, 2017
185Jacek Kobusdr hab.lut 21, 2017